ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือชาวนาภาคเหนือ-อีสาน ไร่ละ 1,000 บาท เริ่ม 14 ธ.ค. นี้ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือชาวนาภาคเหนือ-อีสาน ไร่ละ 1,000 บาท เริ่ม 14 ธ.ค. นี้

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภาคเหนือ-อีสาน วันที่ 14-17 ธ.ค. 64

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ธ.ก.ส. พร้อมโอนเงินโครงการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละ ไม่เกิน 20 ไร่ ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค. 64 ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร

สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่จะเริ่มโอนในวันที่ 14-17 ธ.ค. 64 โดยโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ