กู้เงิน 50,000 บาท กับสินเชื่อเงินด่วน A-Cash กับ ธ.ก.ส. อนุมัติไวมีเงินใช้ชัวร์ เช็กเลย!กู้เงิน 50,000 บาท กับสินเชื่อเงินด่วน A-Cash กับ ธ.ก.ส. อนุมัติไวมีเงินใช้ชัวร์ เช็กเลย!

กู้เงินฉุกเฉิน 50,000 บาท กับสินเชื่อเงินด่วน A-Cash กับ ธ.ก.ส. เช็กเงื่อนไขและคุณสมบัติด่วน

สินเชื่อเงินด่วน A-Cash ธ.ก.ส. คือ สินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงินสูงสุด 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นสำหรับลูกค้าเกษตรกรที่มีประวัติชำระหนี้ดี ณ วันที่ขอกู้เงินต้องไม่มีค้างชำระ และไม่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ซึ่งสินเชื่อเงินด่วน A-Cash สามารถเบิกถอนได้ผ่านบัตร ATM หรือ Debit ของ ธ.ก.ส. ผ่อนนาน 1 ปี ส่วนรายละเอียดสินเชื่อมีดังนี้

ประเภทเงินกู้ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อเงินด่วน A-Cash  ธ.ก.ส.

  • เป็นเกษตรกรลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ดี
  • ณ วันที่ขอกู้เงินต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ
  • ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้

วัตถุประสงค์ของเงินกู้ สินเชื่อเงินด่วน A-Cash  ธ.ก.ส.

  • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในครัวเรือน

วงเงินกู้ สินเชื่อเงินด่วน A-Cash ธ.ก.ส.

  • สูงสุดรายละ 50,000 บาท สามารถเบิกถอนได้หลายครั้งตามวงเงินที่มีอยู่

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อเงินด่วน A-Cash  ธ.ก.ส.

  • MRR

กำหนดชำระคืน สินเชื่อเงินด่วน A-Cash  ธ.ก.ส.

  • ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำหนังสือสัญญากู้เงิน
  • ส่งดอกเบี้ยครบต่ออายุสัญญาได้

หลักประกันเงินกู้ สินเชื่อเงินด่วน A-Cash  ธ.ก.ส.

  • จำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือใช้บุคคลอย่างน้อย 2 คน ค้ำประกัน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-555 0555 หรือ https://www.baac.or.th